Disclaimer

De website is met de grootste zorg samengesteld. Van Luijn Installaties kan echter niet garanderen dat de website altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Van Luijn Installaties houdt zich het recht voor de website (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat u daar enige rechten uit kan ontlenen.Van Luijn Installaties is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, bijdragen en andere materialen of uitingen die derden via de website plaatsen of verschaffen. Van Luijn Installaties behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die op de website zijn geplaatst.